Kofeín je alkaloid, ktorý vedci doteraz identifikovali vo viac ako 60 druhoch rastlín na celom svete. Medzi najznámejšie zdroje kofeínu patria kakaové bôby, čajové lístky, kolové orechy a samozrejme kávové zrná.

Keď sa kofeín z akéhokoľvek zdroja dostane do vášho mozgu, zameria sa na neuróny a začne ovplyvňovať ich funkciu.

Čo sú to neuróny?

Bunky vo vnútri nervového systému nazývané neuróny komunikujú medzi sebou unikátnym spôsobom. Neurón je základná pracovná jednotka mozgu. Je to špeciálna bunka predurčená na prenos informácií do ďalších nervových buniek, svalov alebo žľazových buniek.

Počas celej doby bdenia neuróny vo vašom mozgu pracujú a predávajú informácie. Počas ich práce produkujú adenozín ako vedľajší produkt.

Čo je to adenozín?

Hoci je adenozín vedľajší produkt, nie je len tak nejaký výlučok. Je to nukleoid, ktorý sa vyskytuje vo všetkých bunkách tela. V mozgu plní funkciu inhibičného neurotransmitera. To znamená, že adenozín sa môže správať ako spomaľovač centrálneho nervového systému. Za bežných podmienok podporuje spánok a potláča vzruchy.  Počas bdelosti hladiny adenozínu rastú každú hodinu.

Váš nervový systém aktívne monitoruje hladiny adenozínu pomocou receptorov. Bežne, keď adenozínové hranice dosiahnu určitý bod vo vašom mozgu a mieche, vaše telo vás začne tlačiť ku spánku alebo sa prinajmešom pokúša aspoň spomaliť tempo. V skutočnosti sa vo vašom tele nachádza niekoľko rôznych adenozínových receptorov, ale ten ktorý je v spojení s kofeínom spolupracuje hlavne s A1 receptorom.

Štandardné 100mg  množstvo kofeínu, ktoré sa nachádza v bežnej šálke kávy smeruje vo vašom tele priamo ku adenozínovým receptorom. Keďže má podobné vlastnosti ako adenozín, telo ho prijme a dostáva sa do receptorov.

Ešte dôležitejšie ako to, že sa kofeín dostane do tela a je prijatý, je fakt, že kofeín sa efektívne naviaže na receptory, ale neaktivuje ich. Receptory sú upchaté jedinečným tvarom kofeínu a jeho chemickým zložením.

Akú funkciu plní dopamín a glutamát?

Keď sú receptory kofeínom zablokované, stimulanty mozgu, dopamín a glutamát si môžu vykonávať svoju prácu voľne bez toho, aby ich receptory zastavovali. Avšak i to je možné iba potiaľ pokiaľ vám to dovolia vaše excitačné neurotransmitery, ktoré stimulujú váš mozog.

Dopamín je neurotransmiter, a teda jedna z látok, ktorá je zodpovedná za prenos signálov medzi nervovými bunkami mozgu. Dopamín je spájaný najmä so systémom príjemných vnemov a s motiváciou k rôznym aktivitám. Avšak uvoľňuje sa i pri nepríjemných podnetoch. Významnú úlohu dopamín zohráva v motorických funkciách mozgu.

Glutamát sa všeobecne definuje ako anión kyseliny glutamánovej. Tiež pôsobí ako neurotransmiter, a teda látka, ktorú nervové bunky používajú na prenos signálov ku ďalším bunkám. Glutamát má nielen významnú úlohu počas vývoja mozgu, ale v prípade, že sú jeho hladiny v normále, pomáha s učením a pamäťou.

Pocity únavy, ktoré sa vám podarí pomocou kávy potlačiť, závisia od genetiky človeka, iných fyziologických faktorov a výšky tolerancie na kofeín.