Konzumácia kávy je pre väčšinu z nás bežnou rutinou a pohostenie šálkou kávy sa stalo neodmysliteľnou súčasťou našej kultúry. Zásoby kávy pochádzajú z oblasti zvanej kávové pásmo, ktoré sa nachádza po celom svete pozdĺž rovníkovej zóny v rozmedzí medzi 25° severnej zemepisnej šírky a 30° južnej zemepisne šírky. Avšak skutočnou vlasťou kávy je Etiópia, z ktorej sa tento zázračný energetický nápoj šíril do sveta.

  1. Etiópia

O pôvode kávy existuje veľa legiend. Za prvú zmienku sa však najčastejšie považuje staroveká legenda o Etiópskych kozách, ktoré počas pasenia konzumovali ovocie kávových stromov. Ich pastier Kaldi si všimol, že po požití plodov sú kozy neposedné a za žiadnu cenu sa nechcú uložiť ku spánku. Toto zistenie prezradil opátovi miestneho kláštora, ktorý si na skúšku urobil nápoj z ovocia a zistil, že má skutočne povzbudzujúce účinky.

Prostredníctvom opátov sa kávové zrná dostali na Arabský polostrov a tu sa začal skutočný kávový rozmach.

  1. Arabský polostrov

Na Arabskom polostrove sa začala káva predávať a rýchlo sa stala dôležitou zložkou obchodovania. V 16. storočí už bola káva známa v Perzii, Egypte, Sýrii a Turecku.

V kaviarničkách na Blízkom východe nazývaných „qahveh khaneh“  bol horúci nápoj veľmi žiadaný. Kaviarne sa tešili veľkému úspechu, a to nielen vďaka podávaniu nápoja, ale stali sa tiež dôležitou súčasťou kultúrneho života. Návštevníci si vychutnávali kávový nápoj, počúvali hudbu, sledovali predstavenia, hrali šachy a diskutovali o záležitostiach rôzneho druhu. Predávanie informácií bolo tak významné, že sa kaviarne začali nazývať „ Školy vzdelaných“.

S tisíckami pútnikov, ktorí navštevujú sväté mesto Mekka sa začala sláva kávy, tiež nazývanej „ Arabské víno“,  niesť ďalej do sveta.

  1. Európa

Európski cestovatelia, ktorí navštívili Blízky východ, priniesli domov príbehy o neobvyklom nápoji doplňujúcom energiu. Počas 17. storočia sa už káva stala populárnou na celom kontinente.

Novinka si samozrejme našla i svojich odporcov. Dokonca ju nazývali „horkým vynálezom Satana“. V roku 1615 v Benátkach pápež Klement VIII musel rozhodnúť, či je nápoj vhodný ku konzumácii duchovne založených ľudí. Potom čo ho ochutnal, mu však dal pápežský súhlas.

Kaviarne sa stali populárne po celej Európe, v Anglicku, Rakúsku, Francúzsku, Nemecku a Holandsku. V Anglicku vyrástli „ Penny univerzity“, kaviarne, ktoré boli pomenované podľa ceny, za ktorú ste si mohli horúci nápoj kúpiť a vychutnať si nielen jeho chuť, ale aj produktívny rozhovor.

Kaviarne boli plné umelcov, obchodníkov, prepravcov alebo maklérov. Vďaka tomu sa stali dôležitým miestom dokonca i pri zakladaní mnohých firiem. Napríklad firma Lloyd´s v Londýne vznikla v kaviarni Edwarda Lloyda.

  1. Amerika

V polovici 16. storočia bola káva prinesená do Nového Amsterdamu. Avšak v tomto novom svete mal prvenstvo iný nápoj – čaj. Po slávnej udalosti v roku 1773 označovanej ako Bostonské pitie čaju sa však situácia zmenila. Prezident Thomas Jefferson označil kávu za obľúbený nápoj civilizovaného sveta.

Dopyt po káve sa rok od roka zvyšoval, a preto začali prvé pokusy o pestovanie kávy aj mimo Arabský polostrov.